Rezygnacja z OC

Umowa ubezpieczenia OC zazwyczaj trwa przez okres 1 roku. Istnieją odstępstwa od tej reguły w przypadku pojazdów wpisanych do rejestru zabytków lub aut przeznaczonych na handel.

Intensywne poszukiwania najtańszego OC sprawiają, że wiele osób decyduje się na zmianę aktualnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Odpowiednie wczesne poinformowanie ubezpieczyciela ma bardzo duże znaczenie. W tym celu najlepiej złożyć wypowiedzenie umowy w formie pisemnej.

Wypowiedzenie umowy OC ma tak istotne znaczenie ze względu na rozwiązania prawne. Brak wypowiedzenia umowy OC przynajmniej na 1 dzień roboczy przed końcem umowy skutkuje automatycznym przedłużeniem umowy na kolejne 12 miesięcy. Z tej przyczyny należy pamiętać o tym niezwykle istotnym fakcie.

Tak powinien wyglądać wzór druku wypowiedzenia umowy polisy OC:

……………………………………………….

Imię i nazwisko

……………………………………………………

Adres

………………………………………………..

Marka, typ, numer rejestracyjny pojazdu

…………………………………………………

Numer polisy OC, nazwa zakładu ubezpieczeń

…………………………………………………

Okres ubezpieczenia

WYPOWIEDZENIE UBEZPIECZENIA OC

Niniejszym zgodnie z art. 28 ust.1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 124 poz. 1152 z późniejszymi zmianami) wypowiadam umowę ubezpieczenia swojego pojazdu, w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o wskazanym powyżej numerze polisy.

(data i miejscowość)                                                                                      (podpis)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ubezpieczenia OC i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz